duminică, 31 august 2014

Cât costă poezia?     În 1971, printre inițiativele lui Ceaușescu în cadrul propunerilor ce mai târziu aveau să fie recunoscute ca Tezele din iulie, se numărau o „intensificare a educației politico-ideologice în școli și universități” și o „expansiune a propagandei politice, folosind radioul și televiziunea în acest scop, precum și edituri, cinematografie, teatru, operă, balet, uniunile artiștilor”.
     Aproape în răspăr, în 1972, la Timișoara, un grup de nouă tineri scriitori de limbă germană au format, fără voie de la centru, un cenaclu literar neascultător – Grupul de Acțiune Banat. Asumat avangardiști și experimentali, au ales nu să cânte natura, nici să frizeze filozofia ori să coboare tragico-ludic în biografie. Nu. Au ales să fie esteți politici (în sensul larg al implicării), îndreptând mașina de scris înspre fabrici, șantiere și Partid (și nu au intuit deloc rău direcția în care-o luase poezia). Subestimând inițial capacitatea de influențare a minoritarilor germani, Securitatea s-a dumirit târziu, dar a acționat în mod eficace: după trei ani, trei dintre membri grupului aveau să fie arestați iar cercul literar desființat. Nu s-a lucrat cu sferturi de măsură: până în ’87, fondatorii cenaclului și apropiații lor au fost risipiți sau șterși definitiv. Metode vechi, rezultate previzibile: emigrare, retragere din literatură, sinucidere.
     Corina Bernic și Ernest Wichner, membru fondator al Grupului, readuc în atenție textele pe atunci tinerilor autori, într-o antologie* ofertantă și edificatoare (publicată la Polirom, de ce să nu menționăm, cu o întârziere de 14 ani față de Suhrkamp, Germania). Sunt cuprinse laolaltă voci cu o puternică individualitate, cu pregnanță și metode diferite dar circumscrise unei convingeri comune: angajamentul. Richard Wagner, liderul celor nouă și vocea lor, spunea, pe atunci, în cadrul unei discuții: „Personal consider că angajarea unui poet e determinată de încercarea lui de a găsi un răspuns la problemele vieții publice. (...) Premisa în acest sens o reprezintă o anumită atitudine în fața lumii - cea a omului reflexiv, nu a credinciosului.” Sub această declarație de intenții grupul pornește o curajoasă – pe interior, dar controlată, pe dinafară – critică, mai ales la adresa comunismului de București (pentru că, în definitiv, ei erau marxiști) și al sălbaticului control al acțiunilor și mai ales al inacțiunilor indivizilor. Au publicat așadar în revista Neue Literatur din București, chiar sub nasul lui Ceaușescu. Cum frica Tovarășului de popor și viceversa erau egale dar necesitau măsuri diferite, era natural ca orice fițuică să treacă pe la Direcţia Generală a Presei şi Ti­păriturilor, cu atât mai mult o revistă. La fel de normal era ca scriitorii să-și updateze continuu principalul instrument de lucru: limbajul esopic. Deși încă debatable, metoda se poate număra printre cele înnoitoare de limbaj, ca efect secundar al cenzurii. Cum altfel, bucurii ca acestea: „până și pe libertate/au înțepenit-o într-o statuie/să nu îmbătrânească/.../să nu cumva/să facă cu ochiul cuiva” a lui Wagner, sau Balada lui Ortinau, în care totul - titlu, părți, formă, conținut – e atac. Redau doar primul și ultimul vers: „un pronume  a fost arestat/.../limba c’est moi!”.
     Firește, solidaritatea, dialectica, influențarea reciprocă și intransigența au avantajat consistent evoluțiile individuale. Dar tinerii teribili n-au intuit că mijloacele de restabilire a ordinii vor fi atât de pragmatice. Nu știu dacă Nobelul Hertei Muller se datorează influenței Grupului de Acțiune Banat dar știu că, la fel de reflexiv ca-n tinerețe, Wagner conchide după 40 de ani: „Am fost proști.”
     Cei care, ca mine, au început să se exprime conștient într-o lume fără teme interzise, fără, statistic, un informator la 50 de oameni – n-au cum să înțeleagă cu adevărat actul disident al bănățenilor germani. Noi n-am fost arestați pentru glume cu Bulă, noi reclamăm dacă ne cade netul (Doamne ferește să se ia curentul!), amenințăm poliția cu presa și supermarketul cu OPC-ul. Apoi, angajamentul în poezie azi nu mai poate surprinde: în lume angajamentul a început de prin ’50 iar la noi Manasia a epuizat lumea prezentă și-o critică pe cea viitoare. Nu în ultimul rând, problema dezrădăcinării, cu un potențial minunat de suferință, și a literaturii marginale-minoritare, cu evidență acră recunoscută de autori, față de ambele țări – Germania și România, nu ne pot atinge. Nici pe acestea nu le-am trăit.
     Eliberând astfel poezia de data nașterii și de scriitor, o singură calitate (poate cea mai importantă) o mai ține vie, rezistentă, memorabilă. Percutanța.*La început a fost dialogul
  Grupul de Acțiune Banat și prietenii
 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu