miercuri, 9 septembrie 2015

„The matrix of silence”


Traducerea unui poet precum Paul Celan stă sub cea mai serioasă amenințare cu care traducătorul este nevoit să se confrunte. Acela al continuei mutări a indicelui pe o scară intențională a transpunerii, între extrema alinierii complete a textului la așteptările și gusturile publicului (limbii) țintă și aceea a transmiterii întregului bagaj de conținut și percutanță oferit în limba sursă. Înclinarea către această din urmă zonă, în care sensul este privilegiat fără, totuși, a aduce prejudicii majore formei, expresiei, depinde de mulți factori: maturitatea și exercițiul traducătorului, cunoașterea ori, mai mult, gradul de apropriere al teritoriului psihologic ocupat de autor, istoricizarea, înzestrarea. Fără a mai pune la socoteală etica.
Traducerea semnată de George State la Polirom (o primă parte a operei celaninene), cu îndrumarea dar și cu aprecierile exegetului Andrei Corbea, poate fi considerată o reușită din două puncte de vedere, complementare.
În primul rând, discursul celanian manifestă o complexitate aproape inhibitoare la nivel de semnificații, stratificare, procedeu. Într-un format cvintadimensional (orizontal – al experimentării, poetizării limbii, vertical – al profunzimii, temporal – al amintirii dar și al viziunii, de poziționare – autobiografico-politic și simbolic – al limbajului dublu și al densității metaforice) Celan e aluziv, anticipativ, uneori de o tăioasă concizie, alteori de o obscuritate aproape incomprehensibilă, în jurul unui miez fierbinte: Soah, holocaustul văzut (poetic) din interiorul lagărelor naziste. Celan nu e un poet al ruinelor, cum s-a mai spus, ci unul al politicului, al conflictului, al camerelor de gazare. „Moartea-i un meșter din Țara Germană” scrie Celan în arhicunoscutul poem de tinerețe Fuga morții, folosindu-se de o lirică la care va renunța tot mai mult ulterior. Pentru că, după cum spunea Adorno, continuarea liricii după Auschwitz e o barbarie iar Celan va confirma această sentință. Poeziile lui vor „exprima oroarea extremă prin tăcere”. Astfel, argumentum e silentio, noaptea e „pusă-n lanț / între aur și-uitare” iar locul lui Dumnezeu e luat de Nimeni, care „nu ne frământă din nou din pământ și din lut”. Care, așadar, nu numai că nu-și salvează poporul, dar nici nu reface nimic din ceea ce a fost distrus. Soah nu poate fi explicat sau descris prin cuvinte, tocmai de aceea Celan tehnicizează cuvântul și fracturează limba. Groaza din exterior se transmite în conflict intrinsec iar limbajul, din purtător al sensului violent ajunge să violenteze el însuși, precum gazul arde plămânii. Inefabilul e cumva exprimat prin indicibil. Experiențelor disruptive ale secolului XX poetul le răspunde cu tehnicile unui poet modernist, creând și transgresând formula artistică dincolo de experiența imediată a unei generații. În acest sens istoricizarea e obligatorie, locuirea spațiului mental celanian e nu limpezime, ci ajutor de limpezire (concept opus materialității apelor tulburi în care Celan și-a ales sfârșitul).
Prin ermetismul întrerupt de puseele unei lucidități corosive răzbat confuzia și teroarea. Aceasta e puterea textului pe care a căutat-o și a reușit să o redea George State. Această îngherare: „Aproape sîntem noi, Doamne, / aproape și de-nhățat. // Înhățați deja, Doamne, / unii de alții-ngherați, de parcă / trupul fiecăruia dintre noi / trup ți-ar fi, Doamne.”
Fiind apropiat din adolescență de opera lui Paul Celan, George State mai are un atú, demn de a fi gestionat cu mare atenție pentru a nu se transforma într-un risc: acela de a deveni prea devotat operei, cum de altfel singur observă cu privire la cazurile Nina Cassian și Petre Solomon (care, într-adevăr, îi erau prieteni devotați și autorului) și a căror versiune românească, spune State, e câteodată prea emfatică. Iar dacă față de alți traducători (A.I. Surlea, Luminita Graur și Ion Papuc, Nora Iuga) State e și mai critic, cu atât mai necruțător e față de el însuși în încercarea sisifică de a-l echivala pe Paul Celan în altă limbă, într-o variantă de referință. Adăugând  pasiunea traducătorului pentru lirica celaninană, devine clară nu numai temerea acestuia în privința eventualelor imperfecțiuni, dar și direcția din care ar putea veni sugestii noi de interpretare: dinspre el însuși.
Nu în ultimul rând (de fapt în primul): deși nu a reușit să trăiască într-o cultură de limbă germană, Celan nu a putut scrie în nicio altă limbă. În 1948, imediat după sosirea la Paris a scris: „Nimic nu poate face un poet să renunțe la scris, nici măcar faptul că e evreu și limba-n care-și scrie poemele e germana”.0 comentarii:

Trimiteți un comentariu