miercuri, 9 iulie 2014

Vorbărie, vorbire, poezie


O. Nimigean, poet canonizat și controversat în același timp, și-a revendicat ca marcă proprie acest statut, de altfel, cum nu se poate mai dezirabil, cu mijloace de la subtile până la revanșarde. Cronicile de întâmpinare, nu de puține ori contradictorii, conturează nu atât receptori de o incongruență funciară, cât mai curând un poet neasimilabil unei singure direcții ori metode, al cărui dinamism compozițional, uneori pe întinderea unui singur poem, surprinde până la derută.
Înspre deliciul spiritelor polemice (între care al poetului e cel dintâi),  Nimigean propune reluarea celor cinci volume publicate de-a lungul a cinsprezece ani între copertele unei singure cărți, sub titlul preventiv Nimeni nu-ți garantează nimic, un tom poetic prin excelență experimental. Capacitatea neverosimilă de explorator, cerebralitatea și persiflarea sunt trăsături dominante aplicabile întregului, însă de antologie se poate cel mai coerent vorbi fragmentat, în jurul fiecăruia dintre volumele care o compun.
Scrieri alese (1992) originează dintr-o revoltă incriminatorie, patetic adresată social-politicului și echilibrată în spirit optzecist de o laxă zeflemea ori o causticitate amară. Cinismul și pastișa postmodernistă nu e asumată însă în totalitate, întrucât autorul adaugă periodic un fundal sumbru, tragic, alătură tonurilor suave cele inchizitorial satirice, într-un discurs ce încearcă să nu derapeze ci să păstreze această totalitate conștientă a stărilor: „mi-e sufletul o cartă de reforme (pst) / lovesc în zei și râd copilărește / să scriu repede cât mai sunt tânăr / cât măseaua de minte n-a început a crește” (drojdie).
Week-end printre mutanți (1993) păstrează ironia mușcătoare cu adresă imediată (politicul, dar și poeții ori criticii literari) însă conceptul se îmbogățește: poetul practică noi exerciții cu mare virtuozitate (prozopoeme, vers alb, rimă, poeme dintr-un singur vers, sonete, pangramatisme, etc) într-o aparentă căutare febrilă a formei. Stilistic, Nimigean creează melopoeia dintr-o poezie concretă în care semantica e distorsionată, granițele sintactico-morfologice sunt depășite și cuvântul primește noi înțelesuri. Din aceste jocuri de limbaj (metapoem, intertext, minimalism, inserțiuni dadaiste) se detașează un nimigean observator, secondant al autorului în defularea confesivă cât mai autentică în care intenționat se lasă locuri goale ce favorizează noi și noi interpretări.
O aparentă ostentație livrescă, creșterea frecvenței referințelor și a ermetismelor se va evidenția în adio adio dragi poezii (1999), o adevărată inflație a lexicului ruptă la timp de ironii lucide: „…strămoși din / cambrian mișunând printre tulpinile spongioase de vauxia / orbi cu piciorușe înspăimântătoare și ridicole cu cili / gelatinoși naroia wiwaxia opabinia înduioșătoare / gingănii hallucigenia și odontogriphus – am cinismul să / le închipui calde încă de suflarea lui dumnezeu” (domn cu monoclu).
În ultimele două volume, Planeta 0 (un bruion) (2002) și Nicolina blues (2007) vor predomina prozopoemele, întrerupte de scurte catrene epigramiste sau de alte câteva formule poetice: poem jurnal, poem epistolar, poem eseu. Registrele pe care le atinge Nimigean trec de la oniric-vizionar la mistic-religios, de dragoste, pamfletar, romantic, utilizând extremele limbajului (injurios, tandru, tehnic, abcons, oripilant) în care are atât de puțină încredere: „m-am dizolvat într-o oglindă cumplită m-am întors în / mecanism fac gesturi spun cuvinte histrion explorând / peisaje bizare luptătorul din holodeck” (enantiodromia (fragment) – un prolog).
Manifestul poetic din finalul cărții, Poezia și corelativul ei obiectiv, rapița, explicitează în cea mai mare măsură opoziția poetului față de o singură formă, un singur tip de poezie. Poate ar trebui începută de aici lectura.
Luate individual, cele cinci volume înregistrează două caracteristici tipice. Prima este eterogenitatea. Ori reunirea lor într-o singură antologie consistentă reprezintă aproape un gest de curaj. A doua este, în ciuda diversității lor debordante, a aglomerărilor – personalizarea, amprentarea lor cu nota originalității, recognoscibilă de la un volum la altul. Iar dacă O. Nimigean refuză conformismul unei catalogări, de ce n-ar face-o și antologia?


Un comentariu: